Wat is Fairtrade?

Door Fairtrade producten te kopen help je boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek in te nemen in de handelsketen. Als gevolg daar van kunnen zij leven van hun werk en ook investeren in een duurzamere toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een beweging, wereldwijd. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.

Waarom is Fairtrade nodig?

Kleinschalige boeren die wonen in Azie, Afrika en Zuid-Amerika verkeren vaak in onzekerheid over hun inkomen. Ook zijn de overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs. Hierdoor is vaak de opbrengst van de oogst te laag om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen wordt investeren in hun onderneming en daarmee de toekomst van hun kinderen en de gemeenschap erg lastig.  Dit is de reden dat armoede in die regio’s in stand blijft. Met Fairtrade help je deze vicieuze cirkel te doorbreken met standaarden die de boeren mogelijkheden geeft om zichzelf en hun onderneming te ontwikkelen.